ACTIEVOORWAARDEN

Malts.com Lagavulin Reis NL volledige actievoorwaarden (de "Actie")

• Alle inwoners van Nederland van 18 jaar en ouder mogen meedoen aan de actie.
• Werknemers van de Organisator en aan de Organisator gelieerde bedrijven, hun gezinnen en iedereen die geacht wordt professioneel betrokken te zijn bij of verbonden te zijn aan de Actie, mogen niet deelnemen aan de Actie.
• Toegang tot internet, een geldig e-mailadres en het doen van een aankoop zijn vereist om mee te kunnen doen. Om deel te nemen aan de Actie moet u minimaal € 100 besteden op www.malts.com (exclusief bezorgkosten, cadeaubonnen of tourtickets) tussen 00:00:00 uur op 15-09-2022 en 23:59:59 uur op 31-10-2022. Als u aan deze criteria hebt voldaan, krijgt u bij het afrekenen de gelegenheid om mee te doen aan de prijstrekking door een selectievakje aan te vinken. Inzendingen die buiten deze periode worden ontvangen, zijn ongeldig en doen niet mee aan de Actie. Er is maximaal één deelname per persoon toegestaan.

• Er zal één winnaar zijn. De winnaar is de eerste geldige deelnemer die via een elektronisch en willekeurig proces wordt getrokken door een onafhankelijke derde partij uit alle deelnemers die zich op correcte wijze hebben aangemeld in overeenstemming met deze voorwaarden en bepalingen. Tegelijkertijd met het trekken van de winnaar wordt een passend aantal reserves getrokken.
• De winnaar wordt binnen zeven dagen na de trekking per e-mail op de hoogte gesteld dat hij of zij gewonnen heeft. Na het bevestigen van de volledige naam en geboortedatum kan de winnaar zijn of haar prijs opeisen. Alle redelijke pogingen zullen worden ondernomen om contact op te nemen met de winnaar. Als de winnaar niet binnen zeven dagen na het eerste contact reageert, verliest deze zijn of haar prijs en kan een andere winnaar worden gekozen volgens hetzelfde proces als hierboven uiteengezet. Winnaars die niet voldoen aan de in deze algemene voorwaarden gestelde eisen zullen worden gediskwalificeerd.
• De winnaar krijgt het volgende:
• Retourvlucht voor twee personen (winnaar en één reisgenoot) vanaf de locatie van de winnaar in Nederland naar Islay
• Accommodatie in Islay met twee overnachtingen op basis van logies en ontbijt (één kamer voor twee nachten met een tweepersoonsbed of twee aparte bedden)
• Vervoer in Islay
• Alle lunches en diners
• Rondleiding door de Lagavulin distilleerderij
• Rondleiding door de Caol Ila distilleerderij
• Cadeaus (in totaal twee flessen)
• De prijs voorziet niet in reizen tijdens Pasen, Kerstmis, nieuwjaarsdag en feestdagen in het Verenigd Koninkrijk. De reis moet plaatsvinden vóór november 2023.
• De winnaar en zijn of haar reisgenoot, die verplicht is samen met de winnaar mee te reizen, moeten beiden 18 jaar of ouder zijn op de datum van deelname aan de Actie.
• Ontbijt, lunches en diners zijn bij de reis inbegrepen. Transfers tussen de locatie van de winnaar en de luchthaven/het station van vertrek en drankjes en snacks, waaronder uit de minibar van het hotel en alle andere gelegenheden zijn niet inbegrepen. Volledige details over de prijs zullen aan de winnaar worden verstrekt nadat hij of zij op de hoogte is gesteld.
• De winnaar en zijn of haar reisgenoot zijn er ieder voor zich verantwoordelijk voor dat zij in het bezit zijn van een geldig paspoort, in aanmerking komen voor een eventueel visumvrijstellingsprogramma of in het bezit zijn van een geldig visum, al naar gelang wat van toepassing is, en dat zij beschikken over alle benodigde reis- en ziektekostenverzekeringen (voorafgaand aan de reis en te allen tijde tijdens de reisperiode) en eventueel vereiste inentingen. De Organisator is niet verantwoordelijk voor eventuele Covid-19-gerelateerde tests of beperkingen die de winnaar moet ondergaan, met inbegrip van maar niet beperkt tot eventuele kosten voor quarantaine of isolatie. De winnaar en zijn of haar reisgenoot zijn er verantwoordelijk voor dat zij zich houden aan alle Covid-19-gerelateerde protocollen.
• Voor zover wettelijk toegestaan is de Organisator niet aansprakelijk voor enig verlies geleden door en/of persoonlijk letsel aangedaan aan de winnaar en/of zijn/haar reisgenoot als gevolg van de deelname van de winnaar en/of zijn/haar reisgenoot aan de reis. De winnaar is verantwoordelijk voor eventuele schade aan het hotel of andere locatie (inclusief de inboedel) die de winnaar en zijn/haar reisgenoot tijdens de reis hebben bezocht en die is veroorzaakt door hun opzettelijke of nalatige handelen of nalaten. De deelname aan de reis en de verschillende activiteiten is onderworpen aan de instemming van de winnaar en zijn/haar reisgenoot met de contractuele voorwaarden van de reis- en activiteitenaanbieders, die opgevraagd kunnen worden door een e-mail te sturen naar destinationscotland_visits@diageo.com.
• Indien een reis om redenen waarop de Organisator geen invloed heeft (bijvoorbeeld als gevolg van door de overheid opgelegde Covid-19-beperkingen) niet kan plaatsvinden op de voorgestelde datum of de voorgestelde locatie, zal een alternatieve datum en/of locatie worden aangewezen. De Organisator is niet aansprakelijk of verantwoordelijk als de winnaar of zijn/haar begeleider niet op de herziene data of op de herziene locatie kan deelnemen.
• De prijs is niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor contant geld. De Organisator behoudt zich het recht voor de prijs te vervangen door een prijs van gelijke of grotere waarde indien bijvoorbeeld een Covid-19-uitbraak ertoe zou leiden dat de reis moet worden uitgesteld, en in dat geval zal een alternatieve datum worden aangeboden, indien deze kan worden nagekomen binnen de geldende Covid-19-regels, -voorschriften of -overheidsrichtlijnen.

• De Organisator zal uw persoonlijke informatie uitsluitend gebruiken in overeenstemming met deze voorwaarden en zijn privacybeleid, dat te vinden is op https://footer.diageohorizon.com/dfs/assets/www.diageo.com/PrivacyPolicy_en.html?locale=en-gb. De Organisator zal uw persoonlijke informatie alleen gebruiken voor het uitvoeren van de Actie. Wanneer de Organisator niet verantwoordelijk is voor de uitvoering of levering van de prijs, zal de Organisator uw persoonlijke informatie delen met een derde leverancier die verantwoordelijk is voor de uitvoering en levering van de prijs.
• De winnaars kan worden gevraagd mee te werken aan publiciteit.
• De Organisator behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden of de Actie (tijdelijk of permanent) in te trekken, te wijzigen of te beëindigen, met of zonder voorafgaande kennisgeving, wanneer dit noodzakelijk wordt als gevolg van onvoorziene omstandigheden waarover hij redelijkerwijs geen controle heeft (inclusief, zonder beperking, in het geval van verwachte, vermoede of daadwerkelijke fraude of in het geval van technische of andere problemen die de integriteit in gevaar zouden kunnen brengen).

• Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd en de beslissing van de Organisator in alle zaken die betrekking hebben op de Actie is definitief.

• De Organisator en hun agenten accepteren geen verantwoordelijkheid voor inzendingen die om welke reden dan ook niet worden ontvangen of voor problemen die worden ondervonden bij het inzenden van een inzending voor deze Actie en een bewijs van inzending zal niet worden geaccepteerd als bewijs van levering.

• Hoewel niets in deze voorwaarden en bepalingen de aansprakelijkheid van de Organisator beperkt voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door zijn nalatigheid of voor fraude, zal de Organisator niet wettelijk aansprakelijk zijn tegenover deelnemers of winnaars voor enige verliezen die niet te voorzien waren voor de Organisator of de deelnemer op het moment van deelname aan de Actie of die veroorzaakt zijn door een derde partij.

• Deze Actie en deze voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht en zijn onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de Nederlandse rechtbanken.

• Deelnemers worden geacht deze voorwaarden en bepalingen te hebben aanvaard door deel te nemen aan deze Actie.

Organisator: BSQ UK Limited, 1 Chamberlain Square CS B3 3AX Birmingham Verenigd Koninkrijk (stuur geen correspondentie naar dit adres).
Geniet maar drink met mate. Geen 18, geen alcohol. Kijk op www.DRINKiQ.com voor informatie, initiatieven en praktische tips.