OPZEGGINGSRECHT

OPZEGGINGSRECHT

Als je niet tevreden bent, kun je dit contract binnen 14 dagen annuleren. De opzegtermijn verstrijkt 14 dagen na de datum waarop je de aankoop doet of een door jou opgegeven derde (anders dan de vervoerder) het laatste deel van de goederen in bezit neemt. Om je recht op annulering uit te oefenen, moet je ons duidelijk op de hoogte stellen (d.w.z. per e-mail) van je beslissing om het contract te annuleren op maltsnlsupport@blacksquare.zendesk.com. Het volstaat als je ons voor het einde van de opzegtermijn een kennisgeving stuurt om ons op de hoogte te stellen van je voornemen om je opzeggingsrecht uit te oefenen.

GEVOLGEN VAN DE OPZEGGING

Bij opzegging van deze Overeenkomst zullen we alle betalingen die we van jou hebben ontvangen terugbetalen, inclusief eventuele bezorgkosten. Je bent verantwoordelijk voor eventuele verzendkosten die worden gemaakt bij het retourneren van het artikel. Elke waardevermindering van de goederen als gevolg van onzorgvuldige behandeling van jouw kant kan worden verrekend met je terugbetaling. Terugbetalingen zullen zonder onnodige vertraging geschieden, en dit niet later dan: 14 dagen na de dag waarop wij de geleverde goederen van jou hebben teruggekregen, of (indien eerder) 14 dagen na de dag dat je ons een bewijs van retournering van de goederen verstrekt, of (indien er geen goederen zijn geleverd) 14 dagen na de datum waarop je ons op de hoogte stelt van je voornemen om dit contract op te zeggen. Voor de terugbetaling gebruiken we dezelfde betaalmethode die je voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij je uitdrukkelijk akkoord bent gegaan met een andere betaalmethode; in geen geval zullen er jou kosten aangerekend worden als gevolg van de terugbetaling. Totdat we de goederen hebben teruggekregen of je ons een bewijs van verzending hebt verstrekt (afhankelijk van wat zich het eerst voordoet), zullen we geen terugbetaling uitvoeren. Je dient de goederen aan ons te retourneren of aan ons te overhandigen zonder onnodige vertraging, en in elk geval niet later dan 14 dagen na de datum waarop je ons op de hoogte hebt gesteld van je opzegging van dit contract. Als je de goederen retourneert voordat de 14 dagen zijn verstreken, heb je de vereiste deadline gerespecteerd. Je bent verantwoordelijk voor de kosten voor het retourneren van de goederen. Je behandeling van de goederen dient beperkt te blijven tot handelingen die nodig zijn om de aard, de vorm en het functioneren ervan vast te stellen. Indien verdere behandeling van de goederen leidt tot een waardevermindering, ben je hiervoor aansprakelijk.